Kontakt

Kontakt

Team Fysiq AB
Tulegatan 43

113 53 STOCKHOLM
Tel. 08-30 20 25

Per Nordström - Leg. naprapat
per@teamfysiq.se

Fredrik Olsson - Leg. naprapat
fredrik@teamfysiq.se

Line Bialik - Leg. naprapat

line@teamfysiq.se

Jon Ahlstedt - Naprapat

jon@teamfysiq.se  

Sofie Holm - Personlig tränare & massör

sofieholm79@gmail.com 

Dela 0