Partners

Detta är ett axplock av våra partners. Samarbeten som vi tror på och vill hjälpa via vårt stora kontaktnät.

Sportanalys, konsultverksamhet inom träning och friskvård.
SportAnalys jobbar med fys- och funktionstester av idrottare, träningsverksamhet, konsultverksamhet inom träning och friskvård, samt försäljning av tränings- och rehabiliteringsutrustning.
Actic Gym
TeamFysiq har ett nära samarbete med Actic gym, då vi är grannar är kopplingen stark mellan behandling och träning.
Windfree
Windfree stänger av vindbruset i öronen samtidigt som du hör bättre!
kanotister
TeamFysiq är en del i kanotisterna Albert och Fredrik Frimans satsning mot framtida segrar
TeamFysiq samarbetar med Fredrikshof IF CK